• สมาคม

     
    สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RHT)
      สถานที่ติดต่อ : 256 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
    สมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (OST)
      สถานที่ติดต่อ : 6 ถ.พหลโยธิน ซอย 41 บางเขน กรุงเทพฯ 10900
    สโมสรกล้วยไม้บางเขน
      สถานที่ติดต่อ : 5/22 มบ.เกษตรพัฒนา ถ.พหลโยธิน ซอย 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
    สมาคมกล้วยไม้โคราช (KOT)
      สถานที่ติดต่อ : 434 ม.9 ถ.มิตรภาพ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
    สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ ในพระบรมราชูปถัมภ์
      สถานที่ติดต่อ : 88/8 อาคารเอ็มพาวเวอร์ ถ.วังสินคำ ต.ป่าตัง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
    สมาคมกล้วยไม้ลพบุรี
      สถานที่ติดต่อ : 210/80 ซ.5 ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
    สมาคมกล้วยไม้แคทลียาแห่งประเทศไทย
      สถานที่ติดต่อ : 35/5 ม.13 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางพรหม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
    สมาคมผู้ปลูกเลี้ยงแวนด้าและแอสโคแซนด้าแห่งประเทศไทย
      สถานที่ติดต่อ : 102 ม.12 ถ.มาลัยแมน ต.ห้วยม่วง เขตวัดประทุมทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
    สมาคมผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้แห่งประเทศไทย
      สถานที่ติดต่อ : 14 ถ.มูลเมือง ซ.6 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
    สมาคมกล้วยไม้ชลบุรี
      สถานที่ติดต่อ : 12/4 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.บางแสน จ.ชลบุรี 20130
    สมาคมกล้วยไม้นครสวรรค์
      สถานที่ติดต่อ : 681/1 ถ.ศรีเกิด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
    สมาคมกล้วยไม้เชียงราย
      สถานที่ติดต่อ : 681/1 ถ.ศรีเกิด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
    สมาคมกล้วยไม้นครปฐม
      สถานที่ติดต่อ : 117 ม.6 ถ.เพชรเกษม (กม.30) อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
    สมาคมไม้ดอกไม้ประดับแห่งประเทศไทย
      สถานที่ติดต่อ : 56/1 ซ.จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
    สมาคมกล้วยไม้พระประแดง
      สถานที่ติดต่อ : 32 ม.4 ถ.เพชรหึงษ์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
    สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย
      สถานที่ติดต่อ : 245/53 ซ.ยุทธศิลป์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
    สมาคมกล้วยไม้สุโขทัย
      สถานที่ติดต่อ : 99 ม.4 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
    สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RHT)
      256 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000