เอื้องพร้าว

      
เอื้องพร้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์ Phaius tankervilleae (Banks ex I’Heritier) Blume
ชื่อพ้อง Limodorum tankervilleae Banks ex I’Heritier
ชื่ออื่น ฮ่องฟู่    
กล้วยไม้ดิน สูง 50-70 ซม. โคนเป็นลำลูกกล้วย รูปทรงกลม  เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-5 ซม. มีกาบใบหุ้ม
    
     ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 8-12 ซม. ยาว 60-100  ซม. แผ่นใบเป็นจีบ ปลายใบสอบ จำนวน 4-5 ใบต่อต้น
     ดอก ออกเป็นช่อตั้งจากโคนกอ สูงได้ถึง 150 ซม. จำนวน 15-20 ดอกต่อช่อ สีน้ำตาลอมเหลือง หลังกลีบสีขาว กลีบปากห่อ ปลายแผ่สีชมพูเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 9-10 ซม. มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
     พบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคไต้ ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน
     กระจายพันธุ์ อินเดีย จีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะแปซิฟิกและออสเตรเลีย

     
 
จำนวนผู้เข้าชม

admin